NEIZGUBLJIVI VETERANI    NA  LEDINAH  27. MARCA 2004

          Ste  Števec obiskov  obiskovalec   tega strežnika


Prikazana sta dva grafa, prvi prikazuje nadmorsko višino glede na prehojeno pot v km, spodnji graf pa v istem času hitrost ekipe.  

 


 

Meritve: Irena Prelog

Obdelava podatkov in objava: Franc Prelog, 27.3.2004