Ekipa PD : _______                                                             Doseženo število točk _____ od 60

 

Praktične naloge iz teme

VRISOVANJE KT

Kategorija C, D, E

 

Navodilo za reševanje :

V skladu s Pravili POT je možno pri vsaki nalogi dobiti število točk, ki so v oklepaju [a,b,c], kjer pomeni a=pravilno odgovorjena / rešena naloga, b=nepravilno odgovorjena / rešena naloga, c=ekipa ne reši naloge.

Naloga je rešena pravilno tedaj, ko je pravilno označena lega KT na priloženi karti.

Naloge se rešujejo s pomočjo priložene karte.

                    

KT3 :

Koordinate točke KT3 preberemo na napravi GPS (v UTM projekciji):

N = 152.950 m

E =  45,135 km vzhodno od srednjega poldnevnika cone

Pri tem upoštevaj, da velja približna povezava med Gauss-Krügerjevo in UTM projekcijo:

y - E =  365 m, x -  N =  1,05 km

[20, -20, -20]

 

KT6 :

S kote 369 (54, 45) vidimo KT6 pod naklonskim kotom 65t. S KT6 vidimo koto 545 (53, 47) pod istim azimutom, kot vidimo KT6 iz kote 369 (54, 45). KT6 ima nadmorsko višino 510 m.

Kot pomoč za izračun ti naj služi enačba za naklonski kot

 

[20, -20, -20]

 

KT7 :

Točko KT7 je traser po naključju določil tako, da je na trigonometrični točki 277.5 (54,49) opazil zajca, ki beži pred psom. Tekla sta s hitrostjo 25 m/s v ravni smeri. Po 41 sekundah se je zajec nenadoma zavedel, da stoji na trigonometrični točki, zato je bliskovito spremenil smer in se pričel gibati v smeri 120°. Pri tem je delal zelo dolge poskoke, zato se je lahko po 17 sekundah odpočil. In ker je pes ta čas na poti povsem omagal, naj bo to mesto zajčevega počitka točka KT7.

Opomba: pasma psa nam ni poznana, hitrosti pa držijo.

[20, -20, -20]